Skip to main content

Ondoy/Pepeng Poem - PAGSUBOK AT PAG-ASA

http://www.youtube.com/watch?v=GIOlUOzDt5Yendofvid
[starttext]
PAGSUBOK AT PAG-ASA
( LEM Barroga )

Ang larawan ng Pilipinas na mahal kong lubos
Pira-prasong lupain at sa tubig ay nakagapos
Lumalaban sa pagsubok at mga tilamsik ng paghihikahos
Ngunit umaapaw sa pag-asa at pagmamahalang taos.

Ang ating sinasapit ay hindi isang pagmamalupit
Lahat ay may dahilan na hindi natin ngayon malirip
Bukas nakalaan ang biyaya mula sa langit
Maging handa at karapat-dapat at ito’y ating makakamit.

Kalikasan ay sinira bagkus mga basura ang s’yang itinanim
Huwag magtaka sa mga pinsalang ating aanihin
Dumi sa ating puso at mapagsamantalang hangarin
Kasamang linisin nang pagpapala’y dumaloy sa atin.

Hindi sana malubha ang sinapit na pinsala
Kung maayos ang pamamahala at bawat isa ay may kusa
Magtulong-tulong tayong ibangon ang lupaypay nating bansa
Maging handa sa pagsagupa sa mga hamon ng tadhana.

Hindi natin batid kung saan maganda mamalagi
Panahon at kalikasan ay binago na ng pag-uugali
May pag-asa pa sa mga pagsubok na kumakanti
Diyos ang kakanlong, hirap at luha ay mapapawi.

Matatag na pundasyon at lugar na matayog
Ligtas sa pag-guho at trahedya ng pagkalubog
Paalala ng Lumikha na sa atin ay umiirog
Pundasyon ng puso’y ayusin at sa Itaas ay dumulog.

Ang maunlad na bansa at payapang lupain
Hindi makakamit kung sariling kapakanan ang iisipin
Bawat isa sa ati’y may kaakibat na tungkulin
Pagmamahal sa kapwa at malasakit sa kapaligiran natin.

Sarili’y siyasatin bago ituro ang salarin
Nakaambag ka ba sa pasanin o nakatulong pigilin?
Gawin ang karapat-dapat nang maganda ang tunguhin
Buhay natin ay iligtas at ang bansa ay pagyamanin.

Bayang magiliw, perlas ng silanganan
Ipagtanggol sa mapagsamantala, dayuhan man o kababayan
Huwag hayaang masupil ng mapag-imbot at mapagkamkam
Kayamanan at kagandahan nito’y ipamana sa kabataan.

Pilipinas kong minumutya, pugad ng mga bayani
Sa panahon ng pagsubok at pighati, pagdamay ang naghahari
Pagtugon sa nangangailanga‘y walang pinipili at hinihingi
Salamat kababayan ko, mabuhay ang ating lahi.

Bayan nati’y katangi-tangi at pinagpala ng Maykapal
Sapagkat sa Kanyang mga palad nakalagak at nakasandal
Sa mga unos, sakit at hirap ay hindi sumusuko at matitigal
Ang Diyos ay nakamasid at nakikinig sa ating mga dasal.

Ito’y isang panawagan sa pamahalaan at taong-bayan
Pahalagahan natin buhay ng ating kapwa at mga ari-arian
Isa rin itong pagpapahayag ng pagdamay sa kalungkutan
Sa mga kababayan kong nasalanta ng trahedyang…tao rin ang dahilan.
[endtext]

Comments

Popular posts from this blog

Call Center in the Philippines

Philippines: A Tropical Paradise for Business and Travel

The Philippines is a Southeast Asian country made up of more than 7,000 islands. It has a warm tropical climate, diverse landscape, and a rich culture. The Philippines is a popular destination for business and travel. The Philippines has a rich history. The first inhabitants of the Philippines were the Negritos, who are believed to have migrated from Southeast Asia over 30,000 years ago. The first recorded visit to the Philippines by a Westerner was by Ferdinand Magellan in 1521. The Philippines was colonized by Spain in the 16th century. After more than three centuries of Spanish rule, the Philippines became a colony of the United States in 1898. The Philippines gained its independence from the United States in 1946. The Philippines is a democratic republic. The president is the head of state and the head of government. The president is elected by popular vote for a six-year term. The Congress is the legislative branch of the government. The Congress is made up of the Senate and

What percentage of Human brain being use?

The 10% of the brain myth is a misconception that has been around for centuries. It can be traced back to the early 1900s, when psychologists and neuroscientists began to study the brain in more detail. They noticed that only a small fraction of the brain’s neurons were firing at any given time, and they assumed that this meant that only a small fraction of the brain was being used. However, this assumption was incorrect. The brain is actually a very active organ, and even the areas that are not firing are constantly being used to process information. For example, the visual cortex is always active, even when we are not looking at anything. This is because the brain is constantly receiving and processing information from our senses, even when we are not aware of it. In addition, the brain is very plastic, which means that it can change and adapt to new information. This is why we are able to learn new things throughout our lives. As we learn new things, new connections are formed betwe